คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA 3D  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับอาสาสมัคร ในโครงการวิจัย 21/09/2560
  โรงแรม ไอบิสสไตล์เชียงของ ริเวอร์พร้อนท์ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับห้องพัก 21/09/2560
  กองกลาง งานสารบรรณ ขออนุมัติแจ้งเวียนหนังสือจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 5 เรื่อง 21/09/2560
  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก แจ้งการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 21/09/2560
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมรังฟังการบรรยายทุน Fulbright Scholaship Application and Other .. 13/09/2560
  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนเข้าเยี่ยมชมงาน "รวมสุดยอดสินค้าดี SMEs ทั่วถิ่นไทย" 13/09/2560
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานและชมนิทรรศการนานาชาติ "Digital Thailand .. 13/09/2560
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย รายสัปดาห์ ฉบับที่ 48 ประจำเดือนกันยายน 2560 13/09/2560
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครนักฟุตบอลทีมสโมสรมหาวิทยาลัยนเรศวร อายุระหว่าง 25-50 ปี 13/09/2560
  Russian Academy of Natural Science เปิดให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลสิ่งแวดล้อมนานาชาติ &q .. 13/09/2560
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
Templete บทความวิจัย (ทุน 5000) 18/09/2560
ประชาสัมพันธ์โครงการ DAAD-Scholarship programmes 2018-2019 for Thailand จำนวน 2 ประเภททุน 13/09/2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลไทยร่วมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สา .. 05/09/2560
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "Intellectual Property (IP) for Thaila .. 04/ก.ค./2560
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 04/ก.ค./2560
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบ .. 19/มิ.ย./2560
ข่าวทุนการศึกษา
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโ .. 21/09/2560
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเ .. 21/09/2560
บริษัท พีค เทรนนิ่งแอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอ .. 21/09/2560
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 - เด .. 21/09/2560
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 Eco Innovation Forum 2017 21/09/2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "Thailand Biodiversity Biobank International Workshop:From .. 13/09/2560
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
  แบบหนังสือราชการ Ẻ˹ѧÊ×ÍÃÒª¡ÒÃ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty