คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
Science's news
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 
**เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน  7   เครือข่าย  **สรุปการประชุมเครือข่าย 2555
           - คณะวิทยาศาสตร์ **สรุปการประชุมเครือข่าย 2556
           - วิทยาลัยพลังงานทดแทน  
           - คณะศึกษาศาสตร์   
           - คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
           - คณะวิศวกรรมศาสตร์  
           - คณะพยาบาลศาสตร์  
           - คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์  
**เครือข่ายภายนอกสถาบัน จำนวน  3  เครือข่าย  
          - คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยบูรพา  
           - คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา  
           - สถาบันพลศึกษา สุโขทัย  
   
      

 
 
เอกสารรายงานการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่3
เอกสารรายงานการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่2
เอกสารรายงานการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่1
 

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty
خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن